ERP Proje Danışmanlığı

ERP Programınıza hükmedin!

ERP (Enterprise Resource Planning) diğer adıyla Kurumsal Kaynak Planma bir organizasyon ya da kurumun tüm veri ve iş akışlarının bir noktada entegre edildiği bütünleşik bilgi sistemleridir. Belli bir büyüklüğe erişmiş ya da kontrollü olarak büyümek isteyen işletmeler neredeyse zorunlu olarak bir ERP yatırımı yapmak durumundadırlar. ERP projeleri gerek yatırım büyüklüğünden gerekse işletme uygulamalarının karmaşıklığından ve operasyonel zorluklarından dolayı başarı/beklenti oranı düşük projelerdir. 

Yapılan araştırmalara göre ERP projelerinin başarısızlık nedenleri aşağıdaki gibidir: 
 • Projeyi sahiplenen bir ekip olmaması
 • İmplementasyon konusunda aceleci davranmak
 • Doğru hedefler koyamamak
 • Beklentilerin büyüklüğü
 • Yeteri kadar sistem testi yapmamak
 • ERP'yi sadece bir bilgi-işlem konusu olarak görmek
 • Ön çalışmaları önemsememek
 • İhtiyaç analizlerinin eksik yapılması
 • Planlama ve kaynak yönetiminin yanlış yapılması
 • Doğru yazılımı seçememek
Farklı ERP yazılımları ile deneyimi bulunan ekibimiz ihtiyaç analizini gerçekleştirir, Proje planını ve metodunu belirler ve size en uygun yazılımı seçmenizde yardımcı olur. 

ERP Yatırımı Projelendirme Süreçleri aşağıdaki işlemlerden oluşur: 
 • Ön Analiz:
  • Şirketin sektörel ve özel ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  • Kurumsal yapının raporlanması,
  • Bilgi işlem alt yapısının analizi ve raporlanması,
  • Kurum içi departman sorumlularının belirlenmesi ve ekibin kurulması,
  • İhtiyaç analizi raporunun hazırlanması,
  • Yaklaşık yatırım maliyetlerinin belirlenmesi,
  • Uygun ERP yazılımlarının avantaj ve dezavantajlarının raporlanması
 • Uyarlama ve İmplementasyon Planı:
  • ERP yazılımına ek olarak yapılacak uyarlamaların belirlenmesi ve planlanması,
  • Kullanıcıların yetkilendirilme işlemleri,
  • İmplementasyonda kullanılacak tanımların belirlenmesi ,
  • Uyarlama ve implementasyon raporunun hazırlanması ve onaylanması,
 • Test Planlaması:
  • Uygulamanın test edilmesi ve geçici kabul raporlarının hazırlanması,
  • Düzeltici önleyici faaliyetlerin ele alınması,
  • ikinci geliştirme fazı
 • Canlıya Geçiş ve Pilot Uygulaması:
  • Çift kayıt metodu ya da ani geçiş yöntemlerinin uygulanması,
  • Feedback yapısının oluşturulması,
  • Sistem süreklilik sorumlularının belirlenmesi,
  • Projenin Teknik Desteğe devri

Böylesine büyük bir yatırımın uzman yardımı olmadan yapılması başarı oranını düşürebileceği gibi sistem kullanıcılarının ve firmanın da ERP yaklaşımını kalıcı olarak değiştirebilir. Bu yüzden Pobol Software Solutions firmalara bu seçimde yardımcı olarak sağladığı katma değerin farkındadır. ERP yatırımı yapmadan önce lütfen bizimle iletişime geçiniz.