Özel Yazılım Çözümleri

Pobol Software Solutions, firmanızın hızını arttıracak, işlerinizin takibini kolaylaştıracak özgün yazılımlar yapmaktadır.

Her firmanın kendine özgü işleyişi ve ihtiyaçları vardır. Bu işleyiş ve ihtiyaç firmaların alışkanlıklarından ve hedeflerinden dolayı hepsinde farklılık gösterir. Maksimum başarıyı elde etmek için kuruluşun hedeflerine ve dinamiklerine en uygun çözümü bulmak gerekir. Bu sebeple, işleyişi kolaylaştırmak ve rutin haline getirmek için; firmalar, kendilerine fayda sağlayacak, bütün bu alışkanlıkları ve hedeflerini karşılayacak özel yazılımlara ihtiyaç duyabilir.

Pobol Software Solutions, firmanızın hızını arttıracak, işlerinizin takibini kolaylaştıracak özgün yazılımlar yapmaktadır. Bunun dışında hazır programlarımızı revize ederek de çözümlerinize uygun katkıda bulunabiliriz.

Özel yazılım çözümlerinde kullanılan SMS hizmeti ile ilgili yasal duyuru:

Pobol Ltd. Şti.  Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 'dan isletmeci lisansına sahip Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. ad ve hesabına kısa mesaj hizmeti vermeye yetkilidir. Faturanız işletmeci "Mutlucell A.Ş." tarafından kesilecektir.